niedziela 1 luty 2015

1 stycznia 2015 r. ruszył Regionalny System Ostrzegania (RSO)

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

 
Ikona przedstawiająca granice Polski na żółtym tle. Po środku znak wykrzyknik oraz napis RSO.

Zieleń miejska pod dobrą opieką

Koordynacja działań wszystkich zarządców miejskiej zieleni, właściwa konserwacja terenów zielonych oraz wsłuchiwanie się w głos mieszkańców podczas konsultacji społecznych to jeden z priorytetów m.st. Warszawy na lata 2014-2018. Pani Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz Waltz powołała Pełnomocnik ds. zieleni – p. Małgorzatę Morończyk.

Czytaj więcej...