piątek 27 marzec 2015

Restrukturyzacja zadłużenia, czyli jakie zmiany i możliwości czekają zadłużonych najemców?

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca 2015 r. weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr VI/107/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., opublikowana w dniu 5 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, przyjmująca zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

 

Do 20 kwietnia 2015 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zawiadomi pisemnie najemców o możliwości przystąpienia do programu obejmującego restrukturyzację zadłużenia, istniejącego na koncie zajmowanych przez nich lokali.
Dłużnicy kwalifikujący się do programu będą mogli złożyć wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie.

 

Prawo do przystapienia do Programu przysługuje dlużnikom, którzy:

 • na dzień 30 września 2014r. posiadali zadłużenie;
 • w terminie do dnia 20 września 2015 r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznają zadłużenie;
 • podpiszą porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
 • na wniosek ZGN Bielany udostępnią lokal do przeglądu;
 • nie dewastowali zajmowanego lokalu lub nie wykraczali przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.

Restrukturyzacja zadłużenia, po spełnieniu powyżej wskazanych warunków, nastąpić może według wybranego przez dłużnika wariantu:

Wariant I:

 • spłata 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia,
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu,
 • umorzenie pozostałej części zadłużenia nastąpi po wywiązaniu się z warunków porozumienia, po czterech latach liczonych od dnia podpisania porozumienia, nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

Wariant II:

 • spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu, nie później niż do 30 września 2019r. Wysokość rat oraz terminy ich zapłaty określone zostaną w porozumieniu,
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu.
 • umorzenie pozostałej części zadłużenia w terminie określonym w porozumieniu, po wywiązaniu się z warunków porozumienia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w porozumieniu, wygasa ono, a całe zadłużenie na dzień składania wniosku staje się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami.

 
Zobacz:

  1. Uchwała nr VI/107/2015 Rady m. st. Warszawy z dn.  26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 - 2019”.
  2. Załącznik - zasady restrukturyzacji zadłużenia
  3. Jak zmniejszyć zadłużenie?
  4. Świadczenia niepieniężne
  5. Dodatki mieszkaniowe - podstawowe informacje
  6. Dodatki energetyczne
  7. Zamiana lokali
  8. Kolejna forma pomocy dla lokatorów mieszkań komunalnych - Baza wiedzy 19115
  9. Informacja dla osób z zadłużeniem mieszkań komunalnych - Biuro Porad Obywatelskich
  10. Jak mieszkać bez kłopotów?
  11. Obywatelski niezbędnik seniora - praktyczne informacje m. in. dla najemców lokali komunalnych
  12. Porady i pomoc dla dłużników - dyżury Biura Porad Obywatelskich
  13. Porady osobiste - Biuro Porad Obywatelskich
  14. Sprawdź, czy należy Ci się ulga? - kalkulator ulg

Zmiana numerów telefonów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.02.2015 nastąpiła zmiana numerów telefonów w ZGN Bielany

 

SEKRETARIAT                                                                              22 67 05 200

Dział Organizacyjno-Administracyjny                                       22 67 05 210

Dział Finansowo-Księgowy                                                         22 67 05 220

Dział Rozliczeń z Najemcami i Windykacji:                               

ZESPÓŁ ROZLICZEŃ Z NAJEMCAMI:                                                 22 67 05 230

ZESPÓŁ WINDYKACJI:

- lokale mieszkalne                                                                          22 67 05 240

- lokale użytkowe                                                                            22 67 05 250

Dział Techniczny                                                                          22 67 05 270

Dział Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego:                          

ZESPÓŁ EKSPLOATACJI:                                                             

- lokale mieszkalne                                                                          22 67 05 280

- lokale użytkowe                                                                            22 67 05 290

ZESPÓŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO:                                       22 67 05 260

Zamówienia Publiczne                                                                22 67 05 300

Warszawa zazieleniła się w latach 2010-2014

zielen

Blisko dziesięć i pół tysiąca drzew przybyło na terenie Warszawy w latach 2010-2014. Niemal połowa z nich została posadzonych w zamian za drzewa usuwane z terenów przeznaczonych pod inwestycje.
W sumie w latach 2010-2014 na terenie Warszawy posadzono 109 945 drzew. To o blisko dziesięć i pół tysiąca (10 494) więcej niż wycięto (99 451) w analogicznym czasie.

Niemalże połowa nowych nasadzeń (45 426) związana była z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W ramach decyzji umożliwiających wycinkę wnioskodawcy zobowiązywani byli do nasadzeń drzew i/lub wniesienia opłaty środowiskowej.

Wysokość stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.)
 2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.).

Zobacz:

 1. szczegółowe informacje dotyczące wycinek i nasadzeń na terenie m.st. Warszawy w latach 2010- 2014
 2. zieleń miejska pod dobrą opieką - zadania Pełnomocnika m. st. Warszawy ds. zieleni
 3. kara za wycinkę drzew bez zezwolenia

Energosztuczki, czyli jak oszczędzać energię i chronić środowisko

Mądrze zarządzając energią, ogrzewając mieszkanie, gotując czy oszczędzając wodę dbamy o nasze finanse i środowisko. Miasto st. Warszawa zachęca do ekologicznych zachowań w codziennym życiu poprzez kampanięEnergosztuczki”.

Sprawdź, w jaki sposób i Ty możesz przyłączyć się do akcji:

 1. wybieraj urządzenia w wyższej klasie energetycznej
  Sprzęt AGD należy do najbardziej niezbędnych, a zarazem najkosztowniejszych elementów wyposażenia naszych domów. Kupując pralkę czy lodówkę warto wybierać urządzenia w wyższej klasie energetycznej, ponieważ gwarantuje to mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty użytkowania przez długie lata.
 2. pamietaj o zasadzie zachowania energii w kuchni
  Gotowanie pochłania ok. 7% energii zużywanej w domu. Gotuj zatem w czajniku tyle wody, ile potrzebujesz jednorazowo zużyć. Pamiętaj o przykrywaniu naczyń, ponieważ pozwoli to na szybsze przygotowanie potrawy i zmniejszy zużycie energii podczas gotowania o co najmniej 30%. Dopasowuj również wielkość garnka do palnika kuchenki- zużycie ciepła jest najmniejsze, gdy średnica naczynia jest większa od średnicy palnika.
 3. oszczędzaj energię w pomieszczeniach
  Chcąc zadbać o środowisko oraz zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną należy pamiętać o wyłączaniu zbędnych źródeł światła w szczególności w pomieszczeniach, z których się nie korzysta. Rezygnując z funkcji czuwania tzw. stand-by można zaoszczędzić do 50% w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania urządzenia na energię. Dlatego odłączaj od prądu nieużywany lub naładowany sprzęt.
 4. zminimalizuj zużycie wody
  Korzystając z mycia pod prysznicem oraz zakręcając kran podczas szczotkowania zębów można w łatwy sposób zminimalizować zużycie wody i obniżyć swoje rachunki. Ponadto instalując baterie termostatyczne regulujące temperaturę zaoszczędzisz energię na podgrzanie wody.
 5. używaj żarówek energooszczędnych
  Instalując energooszczędne żarówki w pomieszczeniach wymagających długotrwałego oświetlenia zmniejszysz zużycie energii i rachunki za prąd. Stosując oświetlenie LED zapewnisz wymagany strumień świetlny przy kilkudziesięciokrotnej mniejszej mocy elektrycznej niż tradycyjne żarówki. Ponadto oświetlenie LED jest odporniejsze na częste włączanie i wyłączanie, ma kilkadziesiąt tys. godzin żywotności.
 6. mądrze ogrzewaj mieszkanie
  Podczas sezonu grzewczego należy zadbać o ogrzewanie pomieszczeń w optymalny sposób. Dlatego nie zastawiaj grzejników meblami, nie zasłaniaj ich zasłonami i firanami. Skutecznym rozwiązaniem jest zainstalowanie elektronicznych termostatów grzejnikowych, które umożliwią sterowanie pracą grzejników i indywidualne ustawienie temperatury w pomieszczeniach oraz czasu ogrzewania.
 7. wybieraj komunikację publiczną lub rower
  Przemieszczając się po mieście wybieraj komunikację publiczną lub rower. Wysiłek fizyczny w trakcie jazdy rowerem wpłynie pozytywnie na kondycję i zdrowie. Jeśli podróżujesz samochodem pamiętaj, że zabierając ze sobą innych pasażerów oraz korzystając z parkingów P+R zmniejszysz liczbę pojazdów w mieście, co wpłynie na sprawniejsze przemieszczanie się pojazdów oraz na czystsze i zdrowsze powietrze.

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

 
Ikona przedstawiająca granice Polski na żółtym tle. Po środku znak wykrzyknik oraz napis RSO.