środa 25 maj 2016

Odpracowanie zadłużenia

Czy można odpracować zadłużenie?

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2015 r. została przyjęta uchwała nr 1219/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany.

Wymienione wyżej przepisy wprowadzają możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie usług i prac na rzecz Dzielnicy Bielany.

Do programu odpracowania zadłużenia może przystąpić użytkownik lokalu mieszkaniowego który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. zajmuje lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy;
 2. posiada zadłużenie z tytułu zajmowania użytkowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, którego umowa najmu została mu wypowiedziana z uwagi zaległości czynszowe;
 3. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej potwierdzonej, wydana na wniosek zainteresowanego, pisemną opinią właściwego ośrodka pomocy społecznej;
 4. wystąpi do dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o zamianę zaległego świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego może polegać na świadczeniu usług lub prac na rzecz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany. Szczegółowy zakres usług wraz ze stawkami godzinowymi został określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 1219/2015 m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2015 r. i obejmuje prace porządkowe, remontowo-budowlane oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu usługi lub prace na rzecz Dzielnicy Bielany stanowiące świadczenia niepieniężne.

Wniosek o spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie ZGN Bielany.

Jednocześnie informujemy, że aktualne pozostają wszystkie dotychczasowe formy pomocy, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Do pobrania

Wniosek

Akty prawne

Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy

Uchwała Zarządu Dzielnicy Bielany

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

infografika

Z myślą o wszystkich zadłużonych ...

 

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Biuro Porad Obywatelskich

w dniu 9 lipca 2015 r. zorganizowały spotkanie dla mieszkańców Bielan

Jak wyjść z zadłużenia ?

 

baner prezentacje spotkanie

 

Zobacz prezentacje organizatorów akcji

 

 

  prez1   prez2
   prez3  prez4
  prez5 prez6
  prez7  

 

Jak wyjść z zadłużenia?...czyli najtrudniejszy pierwszy krok

Nie udawaj, że problem Cię nie dotyczy
„Każdy zasługuje na drugą szansę” podkreślał w jednym z wywiadów dla gazety „Twoje Bielany” (nr 10/2015) Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Każdy z nas ma tym samym prawo do popełniania błędów, ale nie można unikać odpowiedzialności za nie, jak również konsekwencji z nimi związanych. Najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że problem zadłużenia dotyczy właśnie mnie. Dookoła przecież są inni, którzy mają do oddania większe należności. Takie przekonanie wielu z nas zapędza w tzw. kozi róg - bagatelizujemy problem, a tymczasem on nie rozwiąże się sam bez naszego zaangażowania. Najtrudniejszy jest zatem pierwszy krok...

Dzielnica Bielany chce pomóc dłużnikom lokali komunalnych

Problem zadłużenia nie jest tematem łatwym, wdzięcznym do rozmów wśród większego grona odbiorców. Nie oznacza to jednak, że powinien zostać zaszufladkowany do tematów zapomnianych, niewygodnych, wstydliwych, czy wręcz tabu. To pewnego rodzaju stereotyp, z którym 9 lipca 2015 r. próbowano się zmierzyć podczas spotkania: „Jak wyjść z zadłużenia?”, zorganizowanego z myślą o mieszkańcach Bielan, przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Biuro Porad Obywatelskich oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z udziałem partnerów: Biura Polityki Lokalowej m. st. Warszawy, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Przeprowadzona w tym celu kampania informacyjna na terenie Dzielnicy (plakaty, ulotki, zapisy mieszkańców prowadzone przez ZGN w Dzielnicy Bielany, OPS Bielany oraz Biuro Porad Obywatelskich) spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem mieszkańców. Na listy uczestników w dniu spotkania wpisało się 70 osób. Bogaty program spotkania, jak również możliwość zadawania pytań prelegentom pozwolił mieszkańcom poznać złożoność oraz wielowymiarowy aspekt problemu zadłużenia, na który należy spojrzeć szerzej, by w przyszłości racjonalnie łączyć stosowanie przepisów i podejmowanie decyzji z istniejącymi możliwościami – narzędziami szerokorozumianej pomocy (programy pomocowe, pomoc społeczna, świadczenia pieniężne i niepieniężne, bezpłatne poradnictwo, edukacja mieszkańców - prosty przekaz informacji, sprawna i efektywna komunikacja: obywatel-urząd), w takim zakresie jak:

Z największym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się jednak prezentacja doradców Biura Porad Obywatelskich (BPO). Na początku spotkania krótko działalność organizacji przedstawiła Ija Maria Ostrowska – Dyrektor BPO, przypominając i zachęcając wszystkich mieszkańców do odwiedzania w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-16:00 punktu informacyjnego Biura w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wrzeciono 48. W kolejnej części głos zabrali doradcy Biura: Małgorzata Kaźmierczak i Anna Kuć. Zaprezentowane tematy przedstawiono w sposób przejrzysty, a mieszkańcy z chęcią zadawali pytania do następujących zagadnień:

 • rodzaje zadłużeń i odpowiedzialność za długi ze szczególnym uwzględnieniem zadłużeń mieszkaniowych,
 • tryb dochodzenia należności przez wierzycieli,
 • koszty egzekucyjne,
 • kiedy następuje przedawnienie długów,
 • jakie zobowiązania należy spłacać w pierwszej kolejności.

Spotkanie: „Jak wyjść z zadłużenia?” i jego cel miały za zadanie:

 • z jednej strony pokazać problem, jakim jest zadłużenie najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy,
 • z drugiej zaś – odsłonić chęć, inicjatywę i gotowość do niesienia pomocy, wsparcia przez Dzielnicę Bielany jej mieszkańcom w tematach trudnych (np. zadłużenie i wiążące się z tym problemy biedy, bezrobocia, zagrożenie wykluczeniem społecznym).

Warto rozmawiać...
Spotkanie na temat zadłużenia, zaangażowanie w jego przebieg i organizację wszystkich partnerów w połączeniu z frekwencją mieszkańców, jest dowodem na to,że Dzielnica Bielany jest gotowa na podejmowanie dialogu z mieszkańcami i szukanie nowych rozwiązań prowadzących do podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zaległości czynszowych zapisanych w Rozdziale 7, pkt. 4. Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Biuro Porad Obywatelskich planują cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Informacje na ten temat na bieżąco będą ukazywały się na stronie internetowej: www.zgn-bielany.waw.pl  oraz w siedzibach ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Materiały informacyjne:

1. Program spotkania

2. Projekt "Wsparcie dla zadłużonych"

3. Działaj aktywnie, możesz wyjść z zadłużenia (cenne porady)

4. Konsekwencje zadłużeń (ważne informacje)

5. Wspólne decydowanie - rodzinny budżet (praktyczne porady)

Poradnik dla lokatorów zamieszkujących w budynkach zwróconych w trybie "dekretu Bieruta"

poradnik

 

 

Energosztuczki, czyli jak oszczędzać energię i chronić środowisko

Mądrze zarządzając energią, ogrzewając mieszkanie, gotując czy oszczędzając wodę dbamy o nasze finanse i środowisko. Miasto st. Warszawa zachęca do ekologicznych zachowań w codziennym życiu poprzez kampanięEnergosztuczki”.

Sprawdź, w jaki sposób i Ty możesz przyłączyć się do akcji:

 1. wybieraj urządzenia w wyższej klasie energetycznej
  Sprzęt AGD należy do najbardziej niezbędnych, a zarazem najkosztowniejszych elementów wyposażenia naszych domów. Kupując pralkę czy lodówkę warto wybierać urządzenia w wyższej klasie energetycznej, ponieważ gwarantuje to mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty użytkowania przez długie lata.
 2. pamietaj o zasadzie zachowania energii w kuchni
  Gotowanie pochłania ok. 7% energii zużywanej w domu. Gotuj zatem w czajniku tyle wody, ile potrzebujesz jednorazowo zużyć. Pamiętaj o przykrywaniu naczyń, ponieważ pozwoli to na szybsze przygotowanie potrawy i zmniejszy zużycie energii podczas gotowania o co najmniej 30%. Dopasowuj również wielkość garnka do palnika kuchenki- zużycie ciepła jest najmniejsze, gdy średnica naczynia jest większa od średnicy palnika.
 3. oszczędzaj energię w pomieszczeniach
  Chcąc zadbać o środowisko oraz zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną należy pamiętać o wyłączaniu zbędnych źródeł światła w szczególności w pomieszczeniach, z których się nie korzysta. Rezygnując z funkcji czuwania tzw. stand-by można zaoszczędzić do 50% w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania urządzenia na energię. Dlatego odłączaj od prądu nieużywany lub naładowany sprzęt.
 4. zminimalizuj zużycie wody
  Korzystając z mycia pod prysznicem oraz zakręcając kran podczas szczotkowania zębów można w łatwy sposób zminimalizować zużycie wody i obniżyć swoje rachunki. Ponadto instalując baterie termostatyczne regulujące temperaturę zaoszczędzisz energię na podgrzanie wody.
 5. używaj żarówek energooszczędnych
  Instalując energooszczędne żarówki w pomieszczeniach wymagających długotrwałego oświetlenia zmniejszysz zużycie energii i rachunki za prąd. Stosując oświetlenie LED zapewnisz wymagany strumień świetlny przy kilkudziesięciokrotnej mniejszej mocy elektrycznej niż tradycyjne żarówki. Ponadto oświetlenie LED jest odporniejsze na częste włączanie i wyłączanie, ma kilkadziesiąt tys. godzin żywotności.
 6. mądrze ogrzewaj mieszkanie
  Podczas sezonu grzewczego należy zadbać o ogrzewanie pomieszczeń w optymalny sposób. Dlatego nie zastawiaj grzejników meblami, nie zasłaniaj ich zasłonami i firanami. Skutecznym rozwiązaniem jest zainstalowanie elektronicznych termostatów grzejnikowych, które umożliwią sterowanie pracą grzejników i indywidualne ustawienie temperatury w pomieszczeniach oraz czasu ogrzewania.
 7. wybieraj komunikację publiczną lub rower
  Przemieszczając się po mieście wybieraj komunikację publiczną lub rower. Wysiłek fizyczny w trakcie jazdy rowerem wpłynie pozytywnie na kondycję i zdrowie. Jeśli podróżujesz samochodem pamiętaj, że zabierając ze sobą innych pasażerów oraz korzystając z parkingów P+R zmniejszysz liczbę pojazdów w mieście, co wpłynie na sprawniejsze przemieszczanie się pojazdów oraz na czystsze i zdrowsze powietrze.