piątek 21 październik 2016

Sprawozdania z działalności

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki. Zakład opracowuje plan rzeczowo-finansowy, który zawiera zadania przewidziane do realizacji, ich przewidywany koszt, źródła finansowania i termin wykonania. W pierwszym kwartale nowego roku Zakład sporządza roczne sprawozdanie z dzialalności, które następnie zatwierdza Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Zobacz:

Sprawozdanie za 2013 r.
Sprawozdanie za 2012 r.     

Sprawozdanie 2013 r.

  1. Uchwała Nr 274/XLIV/2014 Rady Dzielnicy Bielany z 13 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2013.
  2. Sprawozdanie z działalności ZGN w Dzielnicy Bielany za 2013 r.
  3. Prezentacja działań ZGN Bielany w 2013 r. 

Sprawozdanie 2012 r.

  1. Uchwała Nr 216/XXXI/2013 Rady Dzielnicy Bielany z 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2012. 
  2. Sprawozdanie z działalności ZGN w Dzielnicy Bielany za 2012 r.
  3. Prezentacja działań ZGN Bielany w 2012 r.